aula de

natura

Qui som?

"Hi ha un llibre obert sempre per a tots els ulls: la naturalesa."

El 1992 un grup de persones preocupades per les agressions al medi ambient, decideixen emprendre accions encaminades a la seua preservació. Així neix l’Aula de Natura, com a col·lectiu dintre de l’escola de persones adultes “Llibertat” de Vinaròs, en el propòsit serà crear espais, temps i actituds de sensibilització, comunicació i aprenentatge, perquè la nostra vida no siga indiferent a l’entorn natural.

Donar a conèixer és posar en valor, i valorar és estimar. Així, com a forma de fomentar el respecte pel medi a través de l'estada, del contacte, es comencen a realitzar activitats de senderisme i excursionisme pel nostre entorn més proper: el Montsià, la Tinença de Benifassà, el Port o la serra d'Irta. La natura esdevé una aula oberta on conèixer i gaudir de tot allò que forma part del nostre medi: el paisatge, la vegetació, la fauna… que, tots plegats, ens donen multituds de missatges. Informacions que cal aprendre a escoltar i interpretar per viure d'una forma compromesa amb la preservació d'un medi ambient que ens és imprescindible. Sense ell, nosaltres tampoc no podríem existir.

De mica en mica la vessant esportiva va adquirint més importància, esdevenint a la constitució de l'Aula de Natura com a club de muntanyisme el 3 d'octubre de 1997. Els horitzons s'amplien ràpidament. S'organitzen les primeres sortides esportives a Pirineus, als Alps i fins i tot al Nepal. A l'hora, s'amplia el ventall d'activitats que es realitzen a la muntanya: alpinisme hivernal, vies ferrades, travessies, ràpels…

En aquests darrers anys, les activitats del club no han parat d'incrementar-se: es realitza una programació anual en multitud de sortides a la muntanya per a diversos nivells; es du a terme el marcatge i manteniment de la sendera local de l'ermita, a més d'altres projectes de marcatge d'itineraris a peu; junt en l’editorial Piolet s'elabora el plànol del terme municipal; es col·labora en l'Ajuntament en l'organització d'esdeveniments esportius locals, com la «Caminada Popular»; des de l'any 2007 s'organitza, junt en altres entitats, la Marxa Senderista per la Tinença de Benifassà i, des del 2018, el club està representat a l'assemblea de la Federació d'Esports de Muntanya i d'Escalada de la Comunitat Valenciana, donant-li veu i més presència.

Durant tot aquest temps, el funcionament d'aquest col·lectiu ha estat sempre obert i autogestionat pels seus membres. Només hi has de vindre perquè, de ben segur, hi sumaràs nous punts de vista i projectes a aquesta entitat, fent-la també teua.

La Terra i el cel, boscos i camps, llacs i rius, les muntanyes i el mar són excel·lents escoles que ens ensenyen moltíssimes coses que no es poden aprendre en els llibres.

D. Sebastiá Vidal Neri

Normes

 • L’Aula és un grup plural on ens apleguem per compartir la nostra passió per la natura i els esports de muntanya. És un dret de tots els membres el gaudir d’un ambient de respecte on sentir-se còmodes per poder practicar les activitats programades, així com és el seu deure el propiciar-lo o ajudar a mantindre’l.
 • La programació d’activitats de l’Aula s’elabora arran les propostes dels mateixos membres del club. Així, qualsevol soci pot proposar de fer alguna excursió que siga del seu grat. A l’Aula tenim mapes i llibres que poden ajudar, així com el suport per a poder preparar-les
 • Les excursions són de franc. Ni els encarregats obtenen cap guany econòmic per la seua tasca d’organització, ni els participants han de satisfer cap pagament. En el cas que es demane l’abonament de diners, correspon sempre a despeses compartides.
 • Qualsevol activitat pot ser modificada o suspesa pel centre excursionista, qui donarà les oportunes explicacions.
 • Per participar en qualsevol activitat és necessari inscriure’s en anterioritat al dia programat. És prerrogativa de l’encarregat de la sortida el acceptar o no la inscripció dels participants.
 • Abans de inscriure’s a qualsevol activitat, els participants han d’informar-se de les característiques d’aquesta per a saber si es correspon en les possibilitats de cadascú.
 • Els participants han d’assegurar-se de portar l’equipament adient i que aquest està en bones condicions.
 • És obligació dels participants en les excursions el col·laborar en els organitzadors pel bon desenvolupament de l’activitat.
 • Les activitats no són competitives. Es programen per a fer-les en grup. El grup és encapçalat i tancat pels encarregats de la sortida. No s’ha d’anar per lliure, perquè dificulta la tasca dels encarregats, causa molèsties al conjunt de participants i, en algunes circumstàncies, pot ser perillós. Qui no respecte aquesta norma es considerarà a tots els efectes que no està participant en la sortida
 • La participació en les activitats del club significa l’assumpció per cada persona del risc corresponent, i pels pares que fan la inscripció quan es tracta de menors d’edat.
 • Els participants han de disposar d’una assegurança esportiva d’accidents individual (llicència federativa o assegurança privada). Per qui no estiga assegurat, l’Aula de Natura tramitarà una llicència temporal, sempre que l’assistència es confirme en quatre dies d’anterioritat, es facilite còpia del DNI i s’abone l’import d’aquesta.
 • No es permeten gossos o animals de companyia, tret de casos degudament justificats.
 • Qui vulnere les normes del grup serà advertit. En cas de reincidència o incompliment greu, l’Aula de Natura es reserva el dret de suspensió de participació en certes activitats o fins i tot de la condició de soci.
 • La inscripció o assistència a les activitats organitzades per l’Aula de Natura pressuposarà l’acceptació d’aquesta normativa.programada pel club.
 • La participació en les activitats del club significa l’assumpció per cada persona del risc corresponent, i pels pares que fan la inscripció quan es tracta de menors d’edat.
 • Els participants han de disposar d’una assegurança esportiva d’accidents individual (llicència federativa o assegurança privada). Per qui no estiga assegurat, l’Aula de Natura tramitarà una llicència temporal, sempre que l’assistència es confirme en quatre dies d’anterioritat, es facilite còpia del DNI i s’abone l’import d’aquesta.
 • No es permeten gossos o animals de companyia, tret de casos degudament justificats.
 • Qui vulnere les normes del grup serà advertit. En cas de reincidència o incompliment greu, l’Aula de Natura es reserva el dret de suspensió de participació en certes activitats o fins i tot de la condició de soci.
 • La inscripció o assistència a les activitats organitzades per l’Aula de Natura pressuposarà l’acceptació d’aquesta normativa.

Les activitats es realitzen en entorns naturals allunyats de les facilitats que estem acostumats als nuclis urbans als quals hi vivim. És per això que haurem de portar tot el que preveiem que necessitarem. Com a consells generals, a cap excursió no us oblideu de:

 • Portar aigua abundant. Durant el recorregut podem trobar fonts, però ningú no ens garanteix que ragen i, en cas de fer-ho, sempre té un risc. La deshidratació pot provocar des de rampes musculars lleus fins l’esgotament per la calor o un cop de calor que pot posar en risc la vida.
 • Portar els àpats necessaris. Durant el recorregut difícilment ens podrem proveir de menjar. En cas de tindre l’oportunitat, això també endarreriria el normal desenvolupament de l’activitat.
 • Portar calçat i roba adequades per a l’activitat a realitzar. El calçat ha de ser còmode i en sola especial per a la pràctica d’activitats per la muntanya. La roba cal que siga còmoda, que permeta el moviment lliure del cos i d’eixugat ràpid.
 • Protegir-se del sol cobrint-se el cap i utilitzant crema solar. Les activitats en muntanya poden durar moltes hores o fins i tot ocupar tot el dia. Temps que irremeiablement estarem exposats al sol. A més, a grans altituds, la protecció de l’atmosfera és menor.
 • Totes les eixides han estat programades per a fer-les en grup i no convé; anar-hi per lliure perqué; aix; dificultaria la tasca de l'encarregat de l'excursió;, causaria molésties al conjunt de participants i, en algunes circumstàncies, hi podria ser perillos.

 • és obligació dels participants en les excursions col.laborar amb els organitzadors pel bon desenvolupament de l'activitat.

 • Es molt convenient assabentar-se'n de les caraterístiques de cada excursio abans d'inscriure's-hi per a comprovar si es correspon amb les possibilitats de cadascú, i també per a portar-hi l'equipament adient. En tot cas, us recordem que la participació significa l'assumpció per cada persona del risc corresponent, i pels pares que fan l'inscripció

X

Texto para el formlario de propuesta de eventos

sub titulo propuesta de eventos

Debe iniciar sesión para enviar eventos
Acceso Registrarse

X
X
X